Search here:

hola@teatreduca.com | 638 49 58 20

 

Objectius

 

Objectius

Els objectius de TeatrEduCa estan en línia amb l’Estratègia Catalunya 2020 i l’Estratègia Europa 2020 i amb el Pla Integral de Llengües Estrangeres, i es detallen a continuació:

 

Propòsit

Promoure la innovació educativa a través de les tècniques teatrals i la tecnologia digital d’última generació. Millorar la competència lingüística en llengua anglesa dels joves, adolescents i ciutadans en general, a través de la innovació i la democratització.

 

Objectius Generals

1. Contribuir al desenvolupament d’un sistema educatiu innovador.

Objectius específics:
1.1. Fomentar la creativitat.
1.2. Promoure la competència en les tecnologies digitals d’última generació.
1.3. Promoure el treball en equip.
1.4. Desenvolupar l’esperit crític en joves i adolescents.
1.5. Fomentar l’autoestima de joves i adolescents a fi de que es converteixin en adults sans i competitius
1.6. Millorar les expectatives de futur de joves i adolescents.

2. Aconseguir la innovació educativa des de la democratització.

Objectius específics:
2.1. Impulsar i facilitar la igualtat de gènere.
2.2. Impulsar i facilitar la igualtat social dintre dels col·lectius en perill.
2.3. Impulsar i facilitar la cohesió social dintre de la diversitat cultural.

3. Millorar la qualitat en l’aprenentatge de l’anglès

Objectius específics:
3.1. Desenvolupar unitats de treball motivadores i progressives.
3.2. Utilitzar tècniques teatrals per a desenvolupar ciutadans globals.
3.3. Promoure la competència en les tecnologies digitals d’última generació.
3.4. Proveir formació continuada del personal docent.
3.5. Assolir nivells competitius d’anglès en concordança als estàndards europeus