Search here:

hola@teatreduca.com | 638 49 58 20

 

 

Per què les arts escèniques?

Les competències treballades mitjançant les arts escèniques estan estretament lligades als valors impulsats per els 7 pilars d’aprenentatge de l’OECD i, com a tal, són el motor ideal per al desenvolupament del sentit crític i la força de democratització i cohesió social impulsat per la innovació educativa.

Pilar 1

Posicionar l’alumne al centre del seu propi aprenentatge, n’esdevingui protagonista i n’adquireixi un compromís actiu.

Ribot, en Revolució a les Aules, insisteix en aquesta idea, que ella troba com essencial en l’establiment de l’educació innovadora.

La utilització de tècniques teatrals ajudarà a que l’alumne se situï en aquest paper central degut a la natura altament personalitzada de la pràctica teatral, el que ajudarà a que els alumnes s’hi involucrin i no percebin aquesta activitat com a una experiència docent aliena a ells sinó que la integrin en la seva realitat personal.

alumne-al-centre3

Through engagement in drama, pupils apply their imaginations and draw upon their own personal experiences.

Drama in Schools 2003 – Arts Council England

aprenentatge social, diferències individuals

Pilar 2 i 4

Promoure que l’ aprenentatge sigui de naturalesa social, fomentant activament l’ aprenentatge cooperatiu ben organitzat, i aconseguir, al mateix temps, que dintre d’aquesta socialització l’aprenentatge tingui en compte les diferències individuals de cada alumne.

L’essència social i col·laboradora de les activitats teatrals, facilitaran un aprenentatge de naturalesa social que alhora respecti les diferències individuals dels alumnes,  sempre que aquestes es trobin emmarcades dintre d’unitats de treball ben plantejades amb objectius de treball i criteris d’avaluació clars però alhora suficientment flexibles per poder-hi incorporar tota la diversitat cultural i ètnica dintre de l’aula.

‘It is important that schemes of work provide a clear framework for pupils’ & ‘Drama schemes of work should be differentiated to take account of pupil’s differing abilities’.

Drama in Schools 2003 – Arts Council England

Pilar 3

Impulsar les emocions com a part integral de l’aprenentatge, que els docents estiguin en sintonia amb les motivacions dels alumnes des de l’empatia i que entenguin el paper clau que tenen les emocions en l’assoliment de resultats.

La utilització de les arts escèniques en l’ensenyança secundària facilita la incorporació de les emocions en una doble vessant.  Per un cantó, permet als alumnes explorar i ser conscients de les seves pròpies emocions, Per altra banda, promou l’ empatia, i desenvolupa eines de comunicació i confiança en si mateixos, és a dir, el teatre ens ajuda a estar connectats.

pissarra-impulsar2

Through the arts we share an emotion and that sharing connects us with each other and we realise we all feel the same emotions.

Arthur Miller a Drama in Schools 2003 – Arts Council England

TeatrEduCa

Pilar 5

Mantenir l’alumne motivat envers l’esforç i l’ afany de superació sense una sobrecàrrega excessiva.

En la escola innovadora, la motivació es considera un factor clau per l’aprenentatge i, per tant, el desenvolupament de programes i unitats d’estudi des de la flexibilitat i la empatia per part del personal docent hi juga un paper clau. Des d’aquí proposem una sèrie d’unitats de treball utilitzant tècniques teatrals que els professionals docents podran adaptar segons les necessitats i motivació dels seus alumnes.

(els alumnes) han de ser persones que aprenguin tota la vida.

Coral Regí a Revolució a les Aules, Núria Ribot 2017

Pilar 6

Incorporar un sistema d’avaluació continuada que afavoreix l’aprenentatge, implementant expectatives clares i aplicar estratègies d’avaluació coherents amb eines i estratègies de feedback formatiu.

Els nous sistemes d’avaluació han de tenir en compte tres aspectes claus. Primer, l’alumne ha d’estar al centre de l’avaluació, en format d’auto-avaluació o co-avaluant amb els companys. Segon, els criteris d’avaluació han de ser clars i ben definits per mitjà de rúbriques clares i ben plantejades. Tercer, el llenguatge i els processos d’avaluació han de ser positius, a fi de poder preservar l’autoestima i la motivació de l’alumne. Les rúbriques d’avaluació que incorporem en les nostres unitats de treball incorporen aquestes consideracions.

avaluació continuada, auto-avaluació

L’escola innovadora reclama un canvi en la visió de l’avaluació.

Neus Sanmartí, Avaluar per desenvolupar competències, UOC 2001

creació de ciutadans globals

Pilar 7

Construir connexions horitzontals, entre àrees de coneixement i matèries, també amb la comunitat i el món en general.

Segons l’Arts Council England, aquesta sinergia entre ensenyança, pedagogia i vida real es dona de manera natural a través del les arts escèniques, degut a que aquestes proporcionen eines socials que són vitals en el mercat laboral i crea oportunitats per assolir un millor futur, al desenvolupar el pensament crític i el treball en equip.

L’objectiu de la innovació és fer que els alumnes estiguin capacitats per al segle XXI i que desenvolupin competències per la vida.

Núria Ribot, Revolució a les Aules 2017