Search here:

hola@teatreduca.com | 638 49 58 20

 

Què oferim?

TeatrEduCa ofereix materials pedagògics per alliberar la càrrega de treball del docent i, alhora, els proporciona desenvolupament professional continu per estar a l’avantguarda de la innovació escolar.

La proposta TeatrEduCa envers l’ensenyança de l’anglès

La proposta deTeatrEduCa envers l’ensenyança de l’anglès es doble.

Per un cantó TeatrEduCa ofereix Unitats de Treball que inclouen activitats de formats diversos treballades a través de les tècniques teatrals i que culminen amb la representació d’un curt esquetx teatral al final de cada unitat.

Per altra banda, TeatrEduCa crea una sèrie de Packs Digitals d’aprenentatge que, basats en series de TV i films famosos, proposa una sèrie d’activitats mòbils, interactives i pràctiques utilitzant tecnologia digital d’última generació.

Materials Pedagògics

Unitats de Treball

Basades en temàtiques concretes i plantejades com blocs d’aprenentatge de sis setmanes, amb una lliçó d’una hora per setmana, cada Unitat de Treball inclou una sèrie d’activitats en formats diversos, que culmina amb la representació d’un curt esquetx teatral.

Un cop adquirit un llibret a través de la nostra botiga es podrà fer servir de manera virtual a l’aula o es podrà imprimir i fotocopiar, per a treballar-hi dins de l’aula, segons les preferències i necessitats específiques de cada docent.

Materials didàctics inclosos en els llibrets de les Unitats de Treball:

Plans de Lliçons

Aquests plans estan dissenyats per acompanyar el professor en la pràctica docent i servir-li com a guia i ajuda, per tant, estan dissenyats per seguir-los al peu de la lletra, però també es poden adaptar i modificar segons convingui i sigui més útil.

banner-lesson-plans

Quins materials o informació hi podem trobar?

 • 6 lliçons d’una hora
 • objectius acadèmics
 • materials didàctics
 • explicacions detallades
 • preguntes i frases clau
 • com realitzar transicions eficaces
 • resum del que s’ha après

Rúbriques

Les rúbriques incloses en els llibrets de cada unitat són de diferent mena i estan dissenyades per a fer que l’aprenentatge estigui ben definit i clar amb l’objectiu de guiar el docent en la seva tasca i, alhora, mantenir la motivació i auto-confiança dels alumnes.

Diferents tipus de rúbriques per facilitar l’aprenentatge

 • Introducció a la unitat
 • Objectius acadèmics
 • Avaluació
 • Descripció d’activitats
 • Esforç i motivació
 • Competències adquirides
banner-rubriques

Activitats

Les activitats incloses en els llibrets són de diferent formats i estan dissenyades per desenvolupar competències per a la vida com la col·laboració, la empatia i el treball en equip a través d’una sèrie d’estímuls que ajudaran a mantenir la motivació de l’alumne envers el seu propi aprenentatge.

banner-activitats

Formats i tipus d’activitats diferents dins els llibrets:

 • Recerca mediàtica
 • Anàlisi de vídeo clips
 • Debats
 • Discussions
 • Storyboarding
 • Desenvolupament de guions
 • Interpretació d’esquetxos

Packs Digitals d’Aprenentatge

TeatrEduCa crea una sèrie de Packs Digitals d’aprenentatge que, basats en series de TV i films famosos, desenvoluparan la competència digital de l’usuari i l’aprenentatge de les competències lingüístiques de l’anglès, de manera motivadora i divertida.

Models de Packs Digitals d’Aprenentatge

Packs Digitals d’Aprenentatge

MODEL 1: Eina per el docent

 • Integració diària en l’aula
 • Utilització com a deures
 • Avaluació monitoritzada pel docent

MODEL 2: Usuaris individuals

 • Flexibilitat en ús de dispositius
 • Mobilitat i accessibilitat total
 • Control del propi aprenentatge
 • Avaluació pròpia i col·laborativa

Tecnologia digital per l’aprenentatge on-line

 • Visualització i producció vídeos
 • Ús de ‘bots’ com guies docents
 • Learning Analytics
 • Gamificació i rankins
 • Creació de foros i comunitat
 • Esforç collaboratiu i individual
Packs Digitals d’Aprenentatge

Lògica pedagògica darrera els Packs Digitals

Packs Digitals d’Aprenentatge
 • Context: Series TV i films
 • Basades en classes presencials
 • 6 lliçons d’una hora
 • Competències lingüístiques:
 • Speaking & listening
 • Reading & writing
 • Vocabulary & grammar

Formats i tipus d’activitats

 • Visulització de vídeo clips
 • Exercicis de vocabulari
 • Exercicis de gramàtica
 • Debats i Discussions
 • Creació d’escrits variats
 • Avaluació col·laborativa d’escrits
 • Jocs de rol interactius
 • Producció i publicació de vídeos
 • Avaluació col·laborativa vídeos
Packs Digitals d’Aprenentatge

Sistemes de gamificació per promoure la motivació

Packs Digitals d’Aprenentatge
 • Regularitat i esforç
 • Rapides compleció activitats
 • Gramàtica i vocabulari
 • Competència escrita
 • Competència lectora
 • Competència oral
 • Rànking general

Formació continua pels docents

‘Es esencial que el enseñante se adapte a la situación (...) ‘El acto de enseñar exige una reflexión en la acción que desemboca en una cierta creatividad (…) colocan en interacción a un maestro y a unos alumnos en la búsqueda del saber.’

Pierre Laferrière, La Pedagogia Teatral-Una Herramienta para Educar, 1999

Recursos On-Line

TeatrEduCa crea una sèrie de materials digitals de formació amb la intenció d’ajudar al docent o educador en l’aplicació de les tècniques teatrals proposades en les Unitats de Treball en la seva tasca diària.

Recursos On-Line
 • Tutories
 • Video clips
 • Presentacions
 • Demostracions
 • Explicacions
 • Activitats
 • Teoria Teatral

Tallers de Teatre

Organitzats en blocs de dues hores, aquests tallers recullen una sèrie d’activitats incloses en les unitats de treball proposades on el docent té la oportunitat de treballar-les de manera pràctica.

Així doncs, a través d’aquests tallers el docent aprèn a utilitzar tècniques teatrals que són lo suficientment flexibles per a poder  utilitzar-les en altres contextos i temàtiques docents.

Exemples d’activitats pràctiques incloses en els Tallers de Teatre:

Introducció a la temàtica de la unitat

Exploració de diferent tècniques col·laboratives:

 • Exploració d’imatges i fotos
 • Visualització i anàlisi de vídeo clips
 • Qüestionaris i recerca
 • Freeze frames i storyboards

Aprenentatge de vocabulari

Introducció al vocabulari necessari per a cada unitat o activitat:

 • Repetició oral
 • Mim
 • Moviment
 • Utilització de l’espai

Desenvolupament de personatges

Utilització de les tècniques de Stanislavki:

 • Roll on the Wall
 • Personalitat
 • Accions
 • Citacions

Situacions i perspectives diverses

 • Hot Seating
 • Preparació de preguntes i respostes
 • Entrevistes de ràdio o TV
 • Debats
 • Judicis

Planejar i desenvolupar guions
teatrals, monòlegs i assajos

 • Storyboarding
 • Disseny escènic
 • Mim i moviment
 • Freeze frames

Veu

 • Lectura de guions
 • Entonació
 • Dicció
 • Pausa dramàtica

Shakespeare

 • Llenguatge fet fàcil
  • Jocs i endevinalles
 • Entonació i percussió
  • Enunciació a ritme de jambee
 • Comprensió dels arguments
  • Freeze frame, storyboarding i citacions
 • Coneixement i desenvolupament personatges
  • Roll on the wall, hot-seating
 • Exploració de temàtiques i perspectives
  • Debats, discussions, entrevistes, judicis
 • Posada en escena
  • Disseny escènic, storyboarding

‘El fet que l’adult hagi d’estar aprenent fa que l’escola estigui viva’

Agnès Barba a Revolució a les Aules, Núria Ribot 2017)

Serveis a la carta

TeatrEduCa es posa a la disposició de docents i centres per oferir-los la oportunitat de sol·licitar la creació de recursos pedagògics, unitats de treball i/o tallers de teatre fets a mida segons les seves necessitats.

Qui som?

Qui som?

TeatrEduCa és un projecte educatiu que promou la innovació educativa en l’ensenyança de l’anglès com a llengua estrangera, proporcionant materials didàctics i formació continua als docents en aquesta matèria.